BONUA DATA

Data Satuan Pendidikan 
Sekolah Dasar (SD)

No Satuan Pendidikan Kecamatan Status
1 SD COKROAMINOTO BALANTAK Balantak Swasta
2 SD INPRES 1 BALANTAK Balantak Negeri
3 SD INPRES 2 BALANTAK Balantak Negeri
4 SD INPRES KILOMA Balantak Negeri
5 SD INPRES LUOK Balantak Negeri
6 SD MUHAMMADIYAH BALANTAK Balantak Swasta
7 SD NEGERI MAMPING Balantak Negeri
8 SD NEGERI TALIMA Balantak Negeri
9 SD NEGERI TANOTU Balantak Negeri
10 SD NEGERI TINTINGON Balantak Selatan Negeri
11 SDN DOLOM Balantak Negeri
12 SDN INPRES BOLOAK Balantak Negeri
13 SD INPRES 1 TONGKE Balantak Selatan Negeri
14 SD INPRES 2 TONGKE Balantak Selatan Negeri
15 SD INPRES DONDO Balantak Selatan Negeri
16 SD INPRES POYANG Balantak Selatan Negeri
17 SD INPRES TANGGAWAS Balantak Selatan Negeri
18 SD NEGERI BOOY Balantak Selatan Negeri
19 SD NEGERI SEPE Balantak Selatan Negeri
20 SD NEGERI TOMBOS Balantak Selatan Negeri
21 SD GKLB TONGKE Balantak Selatan Swasta
22 SD INPRES BATUSIMPANG Balantak Utara Negeri
23 SD INPRES PANGKALASEANG Balantak Utara Negeri
24 SD NEGERI KAMPANGAR Balantak Utara Negeri
25 SD NEGERI ONDOLIANG Balantak Utara Negeri
26 SD NEGERI TEKU Balantak Utara Negeri
27 SD INPRES 5 BATUI Batui Negeri
28 SD INPRES APPDT BATUI Batui Negeri
29 SD INPRES KAYOWA Batui Negeri
30 SD INPRES LAMO Batui Negeri
31 SD INPRES ONDO-ONDOLU SPA Batui Negeri
32 SD INPRES ONDO-ONDOLU SPC Batui Negeri
33 SD INPRES USO Batui Negeri
34 SD NEGERI 2 BATUI Batui Negeri
35 SD NEGERI 3 BATUI Batui Negeri
36 SD NEGERI 4 BATUI Batui Negeri
37 SD NEGERI NONONG Batui Negeri
38 SD NEGERI PEMBINA BATUI Batui Negeri
39 SD NEGERI TRANS BATUI 5 Batui Negeri
40 SD ISLAM TERPADU AL-WAHDAH USO Batui Swasta
41 SD INPRES BATUI KAYOA SPA Batui Selatan Negeri
42 SD INPRES BATUI KAYOA SPB Batui Selatan Negeri
43 SD INPRES BATUI KAYOA SPC Batui Selatan Negeri
44 SD INPRES BONEBALANTAK Batui Selatan Negeri
45 SD INPRES MALEO JAYA 3 Batui Selatan Negeri
46 SD INPRES MALEO JAYA 4 Batui Selatan Negeri
47 SD INPRES MANAMPAK Batui Selatan Negeri
48 SD INPRES MASING Batui Selatan Negeri
49 SD INPRES PAISUBULOLI Batui Selatan Negeri
50 SD INPRES SINORANG Batui Selatan Negeri
51 SD INPRES TUMPU JAYA 1 Batui Selatan Negeri
52 SD NEGERI 2 SINORANG Batui Selatan Negeri
53 SD NEGERI SINORANG Batui Selatan Negeri
54 SD NEGERI TRIJADI 1 SUKAMAJU Batui Selatan Negeri
55 SD NEGERI TUMPU JAYA 2 Batui Selatan Negeri
56 SDN 3 SINORANG Batui Selatan Negeri
57 SD INP TRANS SAMAKU I Bualemo Negeri
58 SD INPRES 2 BINSIL Bualemo Negeri
59 SD INPRES BATAKUNDAMO Bualemo Negeri
60 SD INPRES BUALEMO 2 Bualemo Negeri
61 SD INPRES BUALEMO 3 Bualemo Negeri
62 SD INPRES LEMPEK Bualemo Negeri
63 SD INPRES MAYAYAP Bualemo Negeri
64 SD INPRES SAMAKU Bualemo Negeri
65 SD INPRES TAIMA Bualemo Negeri
66 SD INPRES TRANS BOMBAN Bualemo Negeri
67 SD INPRES TRANS KALEMOWA Bualemo Negeri
68 SD INPRES TRANS LONGKOGA BARAT Bualemo Negeri
69 SD INPRES TRANS LONGKOGA TIMUR Bualemo Negeri
70 SD INPRES TRANS MALIK Bualemo Negeri
71 SD INPRES TRANS MAYAYAP Bualemo Negeri
72 SD INPRES TRANS SAMAKU 2 Bualemo Negeri
73 SD INPRES TRANS SAMPAKA 1 Bualemo Negeri
74 SD INPRES TRANS SAMPAKA 2 Bualemo Negeri
75 SD INPRES TRANS TIKUPON Bualemo Negeri
76 SD NEGERI 1 BINSIL Bualemo Negeri
77 SD NEGERI 1 BUALEMO Bualemo Negeri
78 SD NEGERI LONGKOGA TIMUR Bualemo Negeri
79 SD NEGERI MALIK Bualemo Negeri
80 SD NEGERI NIPA Bualemo Negeri
81 SD NEGERI SALIPI Bualemo Negeri
82 SD NEGERI SALU Bualemo Negeri
83 SD NEGERI SAMPAKA Bualemo Negeri
84 SD NEGERI TIKUPON Bualemo Negeri
85 SD NEGERI TRANS 3 BINSIL Bualemo Negeri
86 SD INPRES 03 BUNTA Bunta Negeri
87 SD INPRES 04 BUNTA Bunta Negeri
88 SD INPRES 1 BUNTA Bunta Negeri
89 SD INPRES 2 PONGIAN Bunta Negeri
90 SD INPRES BALANGA Bunta Negeri
91 SD INPRES DEMANGAN JAYA Bunta Negeri
92 SD INPRES SALABENDA Bunta Negeri
93 SD INPRES TOMBONGAN ULOS Bunta Negeri
94 SD INPRES TUNTUNG Bunta Negeri
95 SD NEGERI 1 PONGIAN Bunta Negeri
96 SD NEGERI 2 BUNTA Bunta Negeri
97 SD NEGERI DONDO SOBOLI Bunta Negeri
98 SD NEGERI HION Bunta Negeri
99 SD NEGERI KOILI Bunta Negeri
100 SD NEGERI LAONGGO Bunta Negeri
101 SD NEGERI LONGGOLIAN Bunta Negeri
102 SD NEGERI LONTIO Bunta Negeri
103 SD NEGERI TOIMA Bunta Negeri
104 SDN NANGA - NANGAON Bunta Negeri
105 SD ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH Bunta Swasta
106 SD INPRES 2 TANGKIANG Kintom Negeri
107 SD INPRES 3 KINTOM Kintom Negeri
108 SD INPRES MANYULA Kintom Negeri
109 SD INPRES SOLAN Kintom Negeri
110 SD INPRES TOLITAN Kintom Negeri
111 SD NEGERI 1 MENDONO Kintom Negeri
112 SD NEGERI 1 TANGKIANG Kintom Negeri
113 SD NEGERI 2 KINTOM Kintom Negeri
114 SD NEGERI 2 MENDONO Kintom Negeri
115 SD NEGERI I PEMBINA KINTOM Kintom Negeri
116 SD NEGERI PADANG Kintom Negeri
117 SDN INPRES ULING Kintom Negeri
118 SD ADVENT SOLAN Kintom Swasta
119 SD INP. BOLOBUNGKANG Lobu Negeri
120 SD INPRES BALEAN Lobu Negeri
121 SD INPRES BOMBAN Lobu Negeri
122 SD INPRES LAMBULI Lobu Negeri
123 SD NEGERI DOLOM Lobu Negeri
124 SD NEGERI LINGKETENG Lobu Negeri
125 SD NEGERI LOBU Lobu Negeri
126 SD NEGERI UWEDAKA-DAKA Lobu Negeri
127 SD INPRES 2 KELURAHAN BARU Luwuk Negeri
128 SD INPRES 5 LUWUK Luwuk Negeri
129 SD INPRES 8 BERTINGKAT Luwuk Negeri
130 SD INPRES LUMPOKNYO Luwuk Negeri
131 SD INPRES SOHO Luwuk Negeri
132 SD NEGERI 1 INPRES KEL. BARU Luwuk Negeri
133 SD NEGERI 1 LUWUK Luwuk Negeri
134 SD NEGERI 2 LUWUK Luwuk Negeri
135 SD NEGERI 3 LUWUK Luwuk Negeri
136 SD NEGERI 4 LUWUK Luwuk Negeri
137 SD NEGERI 6 LUWUK Luwuk Negeri
138 SD NEGERI 7 BERTINGKAT LUWUK Luwuk Negeri
139 SD NEGERI PEMBINA LUWUK Luwuk Negeri
140 SD NEGERI TONTOUAN Luwuk Negeri
141 SD COKROAMINOTO LUWUK Luwuk Swasta
142 SD GKLB 1 LUWUK Luwuk Swasta
143 SD GKLB 2 LUWUK Luwuk Swasta
144 SD GKLB 3 LUWUK Luwuk Swasta
145 SD KATOLIK ST YOSEPH LUWUK Luwuk Swasta
146 SD MUHAMMADIYAH 1 LUWUK Luwuk Swasta
147 SD MUHAMMADIYAH 2 LUWUK Luwuk Swasta
148 SDS ISLAM TERPADU MADANI Luwuk Swasta
149 SD INPRES 9 LUWUK Luwuk Selatan Negeri
150 SD INPRES KM 8 Luwuk Selatan Negeri
151 SD INPRES SIMPONG Luwuk Selatan Negeri
152 SD NEGERI HANGA HANGA Luwuk Selatan Negeri
153 SD NEGERI MAAHAS Luwuk Selatan Negeri
154 SD NEGERI ONU BUBUNG Luwuk Selatan Negeri
155 SD TAHFIZH PLUS KHOIRU UMMAH LUWUK Luwuk Selatan Swasta
156 SDIT AR-RAYYAN LUWUK Luwuk Swasta
157 SD 2 INPRES BAYA Luwuk Timur Negeri
158 SD INPRES 1 BAYA Luwuk Timur Negeri
159 SD INPRES 1 LAUWON Luwuk Timur Negeri
160 SD NEGERI 1 KAYUTANYO Luwuk Timur Negeri
161 SD NEGERI BANPRES BANTAYAN 1 Luwuk Timur Negeri
162 SD NEGERI BANPRES BANTAYAN 2 Luwuk Timur Negeri
163 SD NEGERI BANPRES BANTAYAN 3 Luwuk Timur Negeri
164 SD NEGERI BANTAYAN Luwuk Timur Negeri
165 SD NEGERI HUNDUHON Luwuk Timur Negeri
166 SD NEGERI LOUK Luwuk Timur Negeri
167 SD NEGERI POHI Luwuk Timur Negeri
168 SD NEGERI TRANS POHI Luwuk Timur Negeri
169 SD NEGERI UWEDIKAN Luwuk Timur Negeri
170 SDN 2 INPRES LAUWON Luwuk Timur Negeri
171 SDN INPRES 2 KAYUTANYO Luwuk Timur Negeri
172 SD MUHAMMADIYAH TERPADU BANTAYAN Luwuk Timur Swasta
173 SD INPRES BOYOU Luwuk Utara Negeri
174 SD INPRES BTN KILONGAN PERMAI Luwuk Utara Negeri
175 SD INPRES BUNGA Luwuk Utara Negeri
176 SD INPRES BUON Luwuk Utara Negeri
177 SD INPRES LEOKNYO Luwuk Utara Negeri
178 SD NEGERI BIAK Luwuk Utara Negeri
179 SD NEGERI KAMUMU Luwuk Utara Negeri
180 SD NEGERI LENYEK Luwuk Utara Negeri
181 SD NEGERI SALODIK Luwuk Utara Negeri
182 SD NEGERI UNJULAN Luwuk Utara Negeri
183 SDN INPRES BTN KILONGAN INDAH Luwuk Utara Negeri
184 SD AXEL MOZES Luwuk Utara Swasta
185 SD INPRES BORAS Mantoh Negeri
186 SD INPRES PONDAN Mantoh Negeri
187 SD INPRES SULUBOMBONG Mantoh Negeri
188 SD NEGERI BINOTIK Mantoh Negeri
189 SD NEGERI BOLLO Mantoh Negeri
190 SD NEGERI BOMBANON Mantoh Negeri
191 SD NEGERI GARUGA Mantoh Negeri
192 SD NEGERI SOBOL Mantoh Negeri
193 SD KATOLIK SANTO YOSEPH Mantoh Swasta
194 SD INPRES KOSPA KARYA Masama Negeri
195 SD INPRES TAUGI Masama Negeri
196 SD INPRES TOMPOTIKA MAKMUR Masama Negeri
197 SD NEGERI 1 TANGEBAN Masama Negeri
198 SD NEGERI 2 TANGEBAN Masama Negeri
199 SD NEGERI ETENG Masama Negeri
200 SD NEGERI INPRES PURWO AGUNG Masama Negeri
201 SD NEGERI KEMBANG MERTHA Masama Negeri
202 SD NEGERI MINANGANDALA Masama Negeri
203 SD NEGERI PADANGON Masama Negeri
204 SD NEGERI SIMPANGAN Masama Negeri
205 SDN INPRES CEMERLANG Masama Negeri
206 SDN INPRES DUWATA KARYA Masama Negeri
207 SDN RANGA-RANGA Masama Negeri
208 SD INPRES 1 ARGAKENCANA Moilong Negeri
209 SD INPRES 1 SLAMETHARJO Moilong Negeri
210 SD INPRES 2 ARGAKENCANA Moilong Negeri
211 SD INPRES 2 SLAMETHARJO Moilong Negeri
212 SD INPRES 4 TOILI Moilong Negeri
213 SD INPRES BUMIBARU Moilong Negeri
214 SD INPRES KAYUKU RAHMAT Moilong Negeri
215 SD INPRES MINAHAKI Moilong Negeri
216 SD INPRES MINAKARYA Moilong Negeri
217 SD INPRES MOILONG Moilong Negeri
218 SD INPRES MULYOHARJO Moilong Negeri
219 SD INPRES SIDOHARJO Moilong Negeri
220 SD NEGERI 1 TOILI Moilong Negeri
221 SD NEGERI TOU Moilong Negeri
222 SD INPRES 2 LONTIO Nambo Negeri
223 SD INPRES 3 NAMBO Nambo Negeri
224 SD INPRES KOYOAN Nambo Negeri
225 SD INPRES SAYAMBONGIN Nambo Negeri
226 SD NEGERI 1 LONTIO Nambo Negeri
227 SD NEGERI 1 NAMBO Nambo Negeri
228 SD NEGERI 1 PADUNGNYO Nambo Negeri
229 SD NEGERI 2 NAMBO Nambo Negeri
230 SD NEGERI 2 PADUNGNYO Nambo Negeri
231 SD INPRES 2 TOMEANG Nuhon Negeri
232 SD INPRES BALAANG Nuhon Negeri
233 SD INPRES BANGKETA Nuhon Negeri
234 SD INPRES BATU HITAM Nuhon Negeri
235 SD INPRES BINOHU Nuhon Negeri
236 SD INPRES BOLOBUNGKANG Nuhon Negeri
237 SD INPRES DAMAI MAKMUR Nuhon Negeri
238 SD INPRES JAYA MAKMUR Nuhon Negeri
239 SD INPRES KABUABUA Nuhon Negeri
240 SD INPRES POPOSON Nuhon Negeri
241 SD INPRES PULO DALAGAN Nuhon Negeri
242 SD INPRES SAITI Nuhon Negeri
243 SD INPRES SUMBER AGUNG Nuhon Negeri
244 SD NEGERI 1 TOMEANG Nuhon Negeri
245 SD NEGERI BELLA Nuhon Negeri
246 SD NEGERI MANTAN B Nuhon Negeri
247 SD NEGERI PETAK Nuhon Negeri
248 SD NEGERI TETESULU Nuhon Negeri
249 SDN OBO BALINGARA Nuhon Negeri
250 SDN PIBOMBO Nuhon Negeri
251 SD MUHAMMADIYAH PAKOWA BUNTA Nuhon Swasta
252 SD INPRES 2 JAYA BAKTI Pagimana Negeri
253 SD INPRES BALAIGONDI Pagimana Negeri
254 SD INPRES BASABUNGAN Pagimana Negeri
255 SD INPRES BONDAT Pagimana Negeri
256 SD INPRES HOHUDONGAN Pagimana Negeri
257 SD INPRES LAMO Pagimana Negeri
258 SD INPRES PAKOWA Pagimana Negeri
259 SD INPRES PEMBINA PAGIMANA Pagimana Negeri
260 SD INPRES PISOU Pagimana Negeri
261 SD INPRES POH Pagimana Negeri
262 SD INPRES TOMBANG Pagimana Negeri
263 SD INPRES TONGKONUNUK Pagimana Negeri
264 SD NEGERI 1 JAYA BAKTI Pagimana Negeri
265 SD NEGERI 1 PAGIMANA Pagimana Negeri
266 SD NEGERI 2 PAGIMANA Pagimana Negeri
267 SD NEGERI ASAAN Pagimana Negeri
268 SD NEGERI BAJO POAT Pagimana Negeri
269 SD NEGERI BULU Pagimana Negeri
270 SD NEGERI BUNGAWON Pagimana Negeri
271 SD NEGERI DONGKALAN Pagimana Negeri
272 SD NEGERI HUHAK Pagimana Negeri
273 SD NEGERI KARYA BAKTI Pagimana Negeri
274 SD NEGERI LAMBANGAN Pagimana Negeri
275 SD NEGERI NAIN Pagimana Negeri
276 SD NEGERI PULAU TEMBANG Pagimana Negeri
277 SD NEGERI SEPA Pagimana Negeri
278 SD NEGERI SINAMPANGNYO Pagimana Negeri
279 SD NEGERI SIUNA Pagimana Negeri
280 SD NEGERI TALOYON Pagimana Negeri
281 SD NEGERI TAMPE Pagimana Negeri
282 SD NEGERI TANJUNG JEPARA Pagimana Negeri
283 SD NEGERI TINTINGAN Pagimana Negeri
284 SD NEGERI TOIPAN Pagimana Negeri
285 SD NEGERI UWEDAKA Pagimana Negeri
286 SD INPRES 1 BERINGIN JAYA Simpang Raya Negeri
287 SD INPRES 2 BERINGIN JAYA Simpang Raya Negeri
288 SD INPRES 2 SUMBER MULYA Simpang Raya Negeri
289 SD INPRES DWIPAKARYA Simpang Raya Negeri
290 SD INPRES I SUMBER MULYA Simpang Raya Negeri
291 SD INPRES MANTAN-A Simpang Raya Negeri
292 SD INPRES RANTAU JAYA Simpang Raya Negeri
293 SD NEGERI 3 SUMBER MULYA Simpang Raya Negeri
294 SD NEGERI DODA BUNTA Simpang Raya Negeri
295 SD NEGERI GONOHOP Simpang Raya Negeri
296 SD NEGERI LOKAIT Simpang Raya Negeri
297 SD NEGERI MUMPE Simpang Raya Negeri
298 SD NEGERI SIMDO Simpang Raya Negeri
299 SD NEGERI SIMPANG DUA Simpang Raya Negeri
300 SD NEGERI SUMBER AIR Simpang Raya Negeri
301 SD INPRES 1 RUSAKENCANA Toili Negeri
302 SD INPRES 1 TIRTAKENCANA Toili Negeri
303 SD INPRES 2 CENDANAPURA Toili Negeri
304 SD INPRES 2 RUSAKENCANA Toili Negeri
305 SD INPRES 2 TIRTA KENCANA Toili Negeri
306 SD INPRES 2 TOILI Toili Negeri
307 SD INPRES 2 TOLISU Toili Negeri
308 SD INPRES 3 TOILI Toili Negeri
309 SD INPRES 3 TOLISU Toili Negeri
310 SD INPRES 4 TOLISU Toili Negeri
311 SD INPRES AGRO ESTATE Toili Negeri
312 SD INPRES ARGAKENCANA 3 Toili Negeri
313 SD INPRES SENTRAL SARI Toili Negeri
314 SD INPRES SUKAJAYA Toili Negeri
315 SD INPRES TIRTASARI Toili Negeri
316 SD INPRES TOHITISARI Toili Negeri
317 SD NEGERI 1 TOLISU Toili Negeri
318 SD NEGERI 5 TOILI Toili Negeri
319 SD NEGERI 6 TOILI Toili Negeri
320 SD NEGERI 7 TOILI Toili Negeri
321 SD NEGERI MANSAHANG Toili Negeri
322 SD NEGERI RUSAKENCANA Toili Negeri
323 SD NEGERI SINGKOYO Toili Negeri
324 SD NEGERI TIRTASARI Toili Negeri
325 SD NEGERI UWEMEA Toili Negeri
326 SD IT INSAN UTAMA TOILI Toili Swasta
327 SD KATOLIK SANTO PAULUS TOILI Toili Swasta
328 SD INPRES 1 KARYAMAKMUR Toili Barat Negeri
329 SD INPRES 1 SINDANG SARI Toili Barat Negeri
330 SD INPRES 2 KARYA MAKMUR Toili Barat Negeri
331 SD INPRES 2 SINDANG SARI Toili Barat Negeri
332 SD INPRES BUKIT MAKARTI Toili Barat Negeri
333 SD INPRES DONGIN Toili Barat Negeri
334 SD INPRES GUNUNG KERAMAT Toili Barat Negeri
335 SD INPRES HTI TOILI Toili Barat Negeri
336 SD INPRES KAMIWANGI Toili Barat Negeri
337 SD INPRES LEMBAH KERAMAT Toili Barat Negeri
338 SD INPRES MAKAPA A Toili Barat Negeri
339 SD INPRES MAKAPA B Toili Barat Negeri
340 SD INPRES MANTAWA B Toili Barat Negeri
341 SD INPRES MANTAWA C Toili Barat Negeri
342 SD INPRES PANDAN WANGI Toili Barat Negeri
343 SD INPRES RATA BARU Toili Barat Negeri
344 SD INPRES UWELOLU Toili Barat Negeri
345 SD NEGERI KAMIWANGI Toili Barat Negeri
346 SD NEGERI MANTAWA A Toili Barat Negeri
347 SD NEGERI RATA Toili Barat Negeri
348 SD AL-QURAN LEMAH ABANG Toili Barat Swasta
349 SD INPRES BAHARI MAKMUR Lamala Negeri
350 SD INPRES KOTA BARU Lamala Negeri
351 SD INPRES LABOTAN Lamala Negeri
352 SD INPRES LOMBA Lamala Negeri
353 SD INPRES PEMBINA BONEBOBAKAL Lamala Negeri
354 SD INPRES SIROM Lamala Negeri
355 SD NEGERI KAGITAKAN Lamala Negeri
356 SD NEGERI LUKPALAMPANG Lamala Negeri
357 SD NEGERI MOLINO Lamala Negeri
358 SD NEGERI POROAN Lamala Negeri
359 SD NEGERI MATABAS Bunta Negeri
360 SD NEGERI BOHOTOKONG Bunta Negeri
361 Adi Widya Pasraman Guna Dharma Toili Barat Swasta
362 SD-IT Darul Khair Gori Gori Batui Selatan Swasta